DARTSCLUB KELLY'S EYE

Officiële status Dartsclub Kelly’s Eye

Per 2 juli 2015 heeft dartsclub Kelly’s Eye zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn de oprichtingsakte en algemene reglementen akkoord bevonden door de notaris, waarna dartsclub Kelly’s Eye vanaf die datum de officiële status van een dartsvereniging heeft.